Acte necesare pentru angajare asistent personal al persoanei cu handicap grav

media

Acte necesare pentru angajare asistent personal al persoanei cu handicap grav:

 • Cerere tip (descarcă)
 • copie de pe actele de identitate;
 • copie de pe actele de stare civilă;
 • copie de pe actele de studii;
 • cazier judiciar;
 • fișa de aptitudini eliberată de cabinetul de medicina muncii prin care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;
 • carnetul de muncă sau adeverința de vechime (dacă solicitantul nu a mai lucrat, va da o declarație pe propria răspundere în care să se specifice această situație);
 • declarație pe propria răspundere că va respecta obligațiile prevăzute la art. 38 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • ancheta socială;
 • extras de cont BCR;
 • C.I./B.I. al persoanei cu handicap;
 • Certificat încadrare în grad de handicap;

About Post Author

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close