Asistență medicală comunitară

media

Serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară sunt asigurate de asistenții medicali comunitari şi mediatorii sanitari, atribuţiile acestora fiind stabilite prin fișa postului, în concordanţă cu normele metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară.

Beneficiarul activităţilor şi serviciilor de asistenţă medicală comunitară este colectivitatea locală iar în cadrul acesteia, în mod deosebit, categoriile de persoane vulnerabile aflate în următoarele situaţii :

 1. nivel economic sub pragul sărăciei;
 2. şomaj;
 3. nivel de educaţie scăzut;
 4. dizabilitate;
 5. boli cronice;
 6. boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paliative;
 7. graviditate;
 8. vârsta a treia;
 9. vârstă sub 18 ani;
 10. fac parte din familii monoparentale;
 11. risc de excluziune socială;
 12. alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunităţii.

Obiectivele generale ale serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară sunt:

 1. identificarea activă, în colaborare cu serviciul public de asistenţă socială, a problemelor medico-sociale ale comunităţii şi, în special, ale persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile;
 2. facilitarea accesului populaţiei, în special al persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, la servicii de sănătate şi sociale;
 3. promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos, inclusiv prin acţiuni de educaţie pentru sănătate în comunitate;
 4. participarea la implementarea de programe, proiecte, acţiuni şi intervenţii de sănătate publică adaptate nevoilor comunităţii, în special persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile;
 5. furnizarea de servicii de sănătate în limita competenţelor profesionale legale ale personalului cu atribuţii în domeniu.

 

About Post Author

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close