Sprijin educațional de tichete sociale pe suport electronic pentru elevi

Important

Potrivit OUG. 133/2020, elevii cei mai dezavantajați din ciclurile de învățămant preșcolar, primar și gimnazial înscriși în învățămantul de stat si provin din familii care au venitul mediu net pe membrul de familie  realizat în luna iulie 2020 de până la 1.115 lei, beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic, sprijin acordat din fonduri nerambrusabile.

Pentru includerea pe listele cu destinatarii finali, părintele sau reprezentantul legal al copilului va depune dosarul la Direcția de Asistență Socială Negrești din str. Păcii nr. 1.

Dosarul conține :

  • Cerere solicitant; DESCARCĂ
  • Copii acte identitate copii, părinți/reprezentat legal;
  • Adeverință de înscriere într-o formă de învățământ;
  • Venituri realizate în luna iulie 2020 (adeverință salariat cu venitul net încasat, cupon pensie, cupon alocație de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii, burse pentru elevi, ajutorul acordat soțiilor celor care satisfac stagiul militar, indemnizația de șomaj, indemnizația persoanei cu handicap, creanțe legale, convenții civile de întreținere, indemnizații cu caracter permanent arendă).

 

Termen de depunere dosar 31.08.2020-04.09.2020

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close