Centrul de Tineret

CENTRUL DE RESURSE COMUNITARE / CENTRUL DE TINERET NEGREŞTI

Centrul de Tineret şi-a început activitatea în anul 2013, în urma implementării proiectului “Reabilitarea şi modernizarea Centrului de Tineret în oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

În anul 2016 a fost acreditată o nouă ramură a Centrului de Tineret – Centrul de Resurse Comunitare.

Centrul de Resurse Comunitare din cadrul Centrului De Tineret este subordonat Direcției Asistență Socială Negrești şi acordă următoarele servicii psiho-sociale la nivelul comunității:

 • De sprijin pentru copii și părinți, precum și pentru alte categorii de membri ai comunității;
 • De valorificare a potențialului membrilor comunității în vederea prevenirii situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, excluziune socială prin activități de sensibilizare și informare a populației, activități de sprijin pentru copii și părinți, campanii de prevenirea intrării în situații de abuz, neglijare și exploatare, implicarea voluntarilor centrului în activități de sensibilizare, prevenire, campanii sociale.
 • De informare a beneficiarilor, de promovare a drepturilor omului, de prevenire a situațiilor de dificultate prin sesiuni de informare, campanii sociale, programe de educație a părinților (școala părinților), activități cu voluntarii. Asigurarea calității serviciilor psiho-sociale se realizează prin: elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, campanii de prevenire a situațiilor de abuz, neglijare şi exploatare, programe de educare pentru părinți, activități de sprijin pentru familiile aflate în situații de risc, monitorizarea și evaluarea activităților prin crearea unei baze de date și existența personalului specializat.

Beneficiarii direcţi ai centrului sunt:

 • copii/tineri cât și părinții acestora defavorizați social, aflați în situații de dificultate sau familii în risc de abuz, neglijare și exploatare, copii cu părinți plecați în străinătate.
 • copii cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani;
 • tineri cu vârsta cuprinsă între 18-29 ani.

Beneficiari indirecţi ai centrului sunt: familiile beneficiarilor direcţi şi comunitatea.

Rolul Centrului de Resurse Comunitare/Centrului de Tineret este de a preveni cazurile de abuz, neglijare și exploatare, abandonul şi instituţionalizarea copiilor prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională pentru copii, cât şi activităţi de sprijin, consiliere şi educare pentru părinţi sau reprezentaţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în grijă copiii.

Serviciile Centrului de Resurse Comunitare/Centrului de Tineret sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei familii, precum şi serviciilor oferite de unităţile de învăţământ sau de alţi furnizori de servicii corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.

Centrul de resurse comunitare/Centrul de Tineret are o suprafață de 203 mp, structurată pe un singur nivel și cuprinde:

Sala de bibliotecă (650 cărţi)

Sala de recreere (atelier activităţi recreative, modelaj în lut)

Muzeul “Casa părintească” care a fost amenajat din dorinţa de a păstra şi a promova valorile neamului.

Sala de calculatoare (10 calculatoare, videoproiector)

Componenţa echipei de lucru: şef centru, asistent social (1), psiholog (1), inspector de specialitate (1) şi muncitor calificat (1). Alături de personalul din centru, în activitățile cu beneficiarii se implică și un grup de voluntari.

Activităţile desfăşurate în cadrul Centrului de Resurse Comunitare/Centrului de Tineret sunt:

 • Activităţi educaţionale – meditaţii, supraveghere şi sprijin în efectuarea temelor;
 • Activităţi recreative şi de socializare – jocuri, concursuri, întreceri sportive, sărbătorirea zilelor de naştere, ieşiri în aer liber, excursii, etc.
 • Activităţi de creaţie – quilling, origami, pictură;
 • Activităţi de formare a unor deprinderi de comportament civilizat, spirit civic, dezvoltarea simţului artistic prin metode şi mijloace specifice.

Activităţile se desfăşoară ţinând cont de vârsta acestora, nivelul de dezvoltare, potenţialul, nevoile şi disponibilităţile pe care le au.

Admiterea la activităţile Centrului de Tineret se face în urma solicitării părintelui/ reprezentantului legal (pentru minori) în baza unei cereri de admitere a copilului şi a unui acord cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal și a imaginilor  fotografiate sau filmate în cadrul activităţilor, la care se anexează o copie după actul de identitate a părintelui/reprezentantului legal. Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani vor completa individual cererea de admitere și acordul cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal și imaginilor fotografiate sau filmate din cadrul activităţilor, însoţite de o copie xerox după actul de identitate (carte de identitate).

Cererea de admitere se face in urma informării  verbale a potenţialilor beneficiari, oferite în urma vizitării centrului (prima zi de joi a fiecărei luni) părinţilor/reprezentanţilor legali.Cererea este avizată de către Şef centru și ulterior este înregistrată în Registrul  de înregistrare a copiilor care frecventează ocazional centrul.

 

Admiterea în Centrul de Resurse Comunitare se face în urma unei cereri sau prin referire din partea altei instituţii. Cererea este aprobată de şef centru.

Activităţile  din cadrul Centrului de Resurse Comunitare se adresează doar copiilor ale căror nevoi pot fi soluţionate prin activităţile/serviciile desfăşurate.

Asistentul social împreună cu psihologul întocmesc dosarul personal pentru fiecare beneficiar, care va conţine următoarele documente:

 • Cerere de admitere a copilului/ referire din partea altei instituţii
 • Acordul cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal și imaginilor fotografiate sau filmate în cadrul activităţilor
 • Acte de stare civilă ( certificat de nastere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificate de deces, hotărâre de divorţ)
 • Acte doveditoare a situaţiei financiare, stării de sănătate, a situaţiei şcolare
 • Contract pentru acordarea serviciilor sociale
 • Dosar de servicii

 

Serviciile sociale se acordă în baza unui contract de acordare a serviciilor. Contractul de (furnizare) acordare a serviciilor se încheie între furnizorul de servicii sociale – Direcţia de Asistentă Socială, reprezentat de către Director executiv şi părintele /reprezentantul legal  al copilului. Modelul contractului de acordare a serviciilor este stabilit de furnizorul de servicii sociale, baza modelului cadru reglementat şi aprobat prin ordin al ministrului. Contractul de acordare a serviciilor este redactat în două exemplare. Un exemplar de contract  de acordare a serviciilor se va păstra la dosarul personal al beneficiarului, iar cel de-al doilea se va înmâna părintelui/reprezentantului legal.

Acordarea serviciilor în CRC se face în baza anchetei sociale, a planului de servicii şi a dispoziţiei de acordare. Ulterior beneficiarul este informat cu privire la serviciile şi activităţile de care va beneficia. Informarea se consemnează în Registrul de informare a beneficiarilor/ părinţilor.

Dosarul de servicii al copilului conţine planul de servicii şi ancheta sociala, precum si referatul de primire in CRC și dispoziția de primire.

La admitere in CRC se încheie cu familia un acord privind prelucrarea datelor , precum si un acord utilizare fotografii.

Toate serviciile oferite în centru sunt GRATUITE.

 

Munca în echipă ne-a adus rezultate fructuoase.

Au trecut 7 ani de muncă și succes, ani de perseverență și progres, ani de evoluție și recunoaștere. Dacă ar fi momentul unui bilanț, acesta nu poate fi decât unul care să ne mulțumească și să ne motiveze pe mai departe:

 • 21 campanii sociale, informare și umanitare
 • 14 proiecte sociale / filantropice / educaţionale implementate
 • numeroase activități creative/recreative, diverse ateliere de lucru.

 

Succesul Centrului de Tineret se datorează și parteneriatelor durabile cu instituțiile și partenerii din comunitate,  în tot acest timp am împărtășit aceleași principii etice și avem același scop – bunăstarea copiilor din comunitate.

Prin activitatea pe care o desfășurăm, demonstrăm că suntem o instituție responsabilă, preocupată de problemele din comunitate, implicată în  sprijinirea copiilor, tinerilor și familiilor acestora, colaborând în continuare cu partenerii şi voluntarii care suţin proiectele noastre, realizate în beneficiul copiilor

Ne dorim să continuăm să oferim bucurie copiilor. Împreună vom construi o lume mai bună, lume care să fie colorată de zâmbetele lor.

About Post Author

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close