Prezentare

DAS Negresti

Înființat în anul 2003, ca serviciu public cu personalitate juridică, sub denumirea de ,,Serviciul Public de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului” în subordinea Consiliului local Negrești, conform Hotărârii nr. 15/21.03.2003, este reorganizat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/22.03.2018  la nivel de Direcție de Asistență Socială, ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local, cu sediul în orașul Negrești, str. Păcii, nr.1, județul Vaslui.


Direcția de Asistență Socială este structură specializată, în subordinea Consiliului Local al orașului Negrești, pentru administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, având scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.


Direcția de Asistență Socială Negrești este furnizor de servicii sociale, acreditat, conform Certificatului de acreditare seria: AF nr.0056762 eliberat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
În subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială funcţionează ca unităţi fără personalitate juridică următoarele servicii sociale:
Centrul de Îngrijire de Zi – servicii sociale pentru copiii proveniți din familii vulnerabile cu sediul str. Decebal nr. 8, or. Negrești, jud. Vaslui, telefon 0235 457 062;
– Centrul de Resurse Comunitare din cadrul Centrului de Tineret Negrești, servicii sociale pentru familii și copii cu sediul în str. M. Kogălniceanu nr. 6, or. Negrești, jud. Vaslui, telefon 0235471649.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close