Servicii îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente

media

Principiile care stau la baza acordarii serviciilor de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice sunt:

 • respectarea si promovarea intereselor persoanelor varsnice
 • respectarea demnitatii persoanei asistate
 • creşterea calității vieţii pentru persoanele vârstnice dependente
 • egalitatea sanselor si nediscriminarea
 • asistarea persoanelor varstnice in realizarea si exercitarea drepturilor lor
 • asigurarea unei interventii profesioniste, cu personal de specialitate
 • asigurarea confidentialitatii si eticii profesionale

Obiective

 1. creşterea calităţii vieţii, prevenirea şi reducerea marginalizării sociale
 2. mentinerea persoanei vârstnice la propriu domiciliu
 3. asigurarea unui ambient conform nevoilor persoanei vârstnice
 4. ameliorarea stării de sănătate
 5. ameliorarea imaginii pozitive de sine

Conditiile de acordare servicii:

 • Acte necesare:
  • cerere tip
  • copie dupa actul de identitate valabil
  • documente cate atesta veniturile,
  • acte medicale care atesta starea de sanatate a acestora,
  • certificat de incadrare intr-un grad de handicap dupa caz,
  • se pot solicita si alte documente dacă este cazul
 • Categoriile de beneficiari– vârstnici ce au vârsta de pensionare în conformitate cu legea în vigoare ( 65 de ani), selecţia acestora făcându-se pe baza următoarelor criterii suplimentare:
  • venituri pe membru de familie mai mici de 800 Ron/lună;
  • persoane vârstnice singure, lipsite de sprijin la domiciliu (familie – fără aparţinători legali sau rude de gradul I sau II cu domiciliu în Negresti, prieteni, vecini) care necesită ajutor
  • gradul de dependenţă pentru persoane cu afecţiuni acute şi/sau cronice, nedeplasabile sau doar parţial deplasabile care necesită ajutor semnificativ şi îngrijire pentru a realiza activităţile de bază ale vieţii de zi cu zi.

Serviciile sociale de îngrijire la domiciliu se acordă la solicitarea persoanei, după caz, a reprezentantului său legal, precum şi din oficiu. Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu se adresează directorului DAS, care dispune luarea în evidență a beneficiarului și evaluarea inițială prin anchetă socială.

About Post Author

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close