Formulare

Asistență socială Formular cerere pentru acordarea ajutorului de încălzire și suplimentului de energie <<Descarcă>> Timp de completare: 45 min. Formular cerere anchetă socială adult <<Descarcă>>...

Completează Cererea-Declarație pe proprie răspundere pe calculatorul tău pentru acordarea ajutorului de încălzire

Dacă vrei să completezi formularul pe calculatorul tău, folosește acest pdf inteligent Cerere-Declarație pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire, conform Legii 226/2021. Descarcă...

Alocația de stat pentru copii

Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul României, conform legii, cuantumul acesteia fiind de: a) 719 lei, pentru copiii cu vârsta între...

Autoritate tutelară

MINORI Acte necesare în vederea efectuării anchetei sociale necesară la Comisia pentru Protecția Copilului/Comisia de Orientare Școlară şi Profesională certificat de încadrare în grad de...

Ajutoare pentru încălzirea locuinței sezonul rece 2021

Înainte de întocmirea dosarului, consultați lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării acestui drept:     A. Venituri    1 Să nu depășească venitul net...

Venitul minim garantat

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, au dreptul la ajutor social.  Ajutorul social se acordă...