Proiecte sociale

media

 

În anul 2019, D.A.S. Negrești  implementează în parteneriat cu Fundația World Vision, biroul zonal Iași -Vaslui (în calitate de finanțator) următoarele proiecte:

Prin Centrul de Zi:

  • Proiectul „Copiii sunt responsabilitatea noastră” are drept scop conștientizarea copiilor înscriși la Grădinița nr. 2 din Negrești și a părinților acestora cu privire la drepturile copiilor, prin desfăşurarea unui parteneriat activ între instituții care oferă servicii sociale și educaționale în comunitate. În acest proiect D.A.S. este partener împreună cu Grădinița nr. 2 Negrești.

Grupul țintă al proiectului îl constituie un număr de 40 de familii cu 46 copii înscriși la Grădinița nr. 2 Negrești și 20 copii  de la Centrul de Zi.

Obiectivele proiectului sunt:

O1 – Responsabilizarea părinților cu privire la problematica drepturilor copilului;

O2- Informarea și conștientizarea copiilor cu privire la drepturile pe care le au;

O3- Informarea părinților cu privire la serviciile sociale existente în comunitate și demararea procesului de diagnoza privind nevoile sociale din comunitate.

Proiectul se derulează în perioada ianuarie – iunie 2019  atât la sediul centrului de zi, cât și la sediul Grădiniței nr. 2 Negrești.

  • Proiectul „Pași pentru un viitor mai bun copiilor noștri” are drept scop prevenirea situațiilor de risc în rândul copiilor din comunitatea Negrești, monitorizate de DAS Negrești.

Grupul țintă al proiectului îl constituie un număr 26 de părinți care vor participa la sesiunile de informare din cadrul proiectului, precum și număr de 10 familii având ca beneficiari direcți  16 copii, familii ai căror copii vor beneficia de evaluarea stării de sănătate, sprijin material constând în articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de igiena.

Obiectivele proiectului sunt:

O1- Conștientizarea părinților cu privire la respectarea drepturilor copilului (dreptul copilului la sănătate, la un mediu sănătos);

O2- Asigurarea intervenției de tip management de caz pentru grupul țintă în funcție de nevoile identificate.

Proiectul se derulează în perioada ianuarie – mai 2019 la Centrul de Îngrijire de Zi.

 

Proiecte implementate prin Centrul de Tineret:

  • Proiectul educațional ,,Plan de educație remedială”- finanțat  de Fundația World Vision.

Valoarea proiectului 2800 lei, 2500 WV +300 lei contribuția comunității.

Grup țintă – 20 copii defavorizați social care prezintă lacune în procesul de învățare și părinții nu pot sprijini activitatea de învățare a copiilor în procesul educațional .

  • ,,Școala părinților” – modul protecția copilului – finanțat de Fundația World Vision.

Grup țintă – 15 părinți care provin din categoria grupurilor vulnerabile, şi anume: familii cu situaţie materială şi financiară precară, familii monoparentale, familii aflate în proces de divorț şi familii în care unul dintre părinți este plecat la muncă în străinătate.

La finalul proiectului participanții au primit câte un pachet cu rechizite.

About Post Author

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close