Indemnizaţia/Stimulent creştere copii

media

Persoanele care îndeplinesc condiţiile de stagiu, conform legii (au realizat 12 luni în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului, venituri supuse impozitului sau au fost în perioade de stagiu asimilate), pot beneficia opţional de următoarele drepturi:

– Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi o indemnizaţie lunară;

– Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie.

 

Precizări:

Indemnizaţia pentru creşterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori naşterii copilului (maximul sumei fiind de 8500 lei conform O.U.G. 55/2017) şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tară garantat în plată;

Valoarea stimulentului de inserţie pentru creşterea copilului este de:

– 1500 lei pentru persoanele care realizează venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni (1 an în cazul copilului cu handicap);
– 650 lei pentru persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni (1 an în cazul copilului cu handicap).

 

Legislație:

 • Ordonanţa de urgență nr. 111 din 08 decembrie 2010 privind concediul și indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
 • Hotărârea de Guvern nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
 • Ordonanța de urgență nr. 26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
 • Hotărârea nr. 536/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
 • Ordonanţa de urgență nr. 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
 • Legea 66/2016 – pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
 • Hotărârea nr. 449/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011;
 • Ordinul nr. 1099/2016 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

 

 1. Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului

Cerere tip; Descarcă

– documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile, certificat de căsătorie, certificat de naştere al copilului) – în original şi copie;

– livret de familie – în original şi copie;

– extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate);

– dosar cu șină.

 

PENTRU SALARIAȚI:

– adeverinţa tip – eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii doi ani înainte de naşterea copilului); Descarcă

Observaţie: adeverinţă tip – format nou menționează și numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;

– copie a cererii înaintată către angajator pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului pană la 2 ani (sau pană la 3 ani pentru copilul cu handicap) – aprobată, semnată, stampilată, înregistrată, copie conform cu originalul;

– act adițional sau decizia de suspendare a contractului de munca, cu ziua următoare celei în care se termină concediul de maternitate, cel mai repede, cu a 43-a zi de la naștere, în original sau copie conform cu originalul.

 

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE:

– decizii de impunere şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru anii fiscali anteriori  naşterii copilului (veniturile realizate în ultimele 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);

– certificat de atestare fiscală pe firma;

– document doveditor privind suspendarea activităţii pe perioada concediului de creştere a copilului;

 

 1. Acte necesare pentru acordarea stimulentului pentru creştere copil/de inserţie 

Cerere tip; Descarcă

– documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile, certificat de căsătorie, certificat de naştere al copilului) – în original şi copie;

– livret de familie – în original şi copie;

– extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate)

– dosar cu șină

 

PENTRU SALARIAŢI:

– adeverinţa tip, eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii 2 ani înainte de naşterea copilului); Descarcă

– decizia sau adeverinţa eliberată de către angajator din care să rezulte reluarea activităţii /realizarea de venituri supuse impozitului;

Persoana care beneficiază de stimulent de inserție trebuie să obțină venituri impozabile pe toată perioada în care beneficiază de acest drept.

 

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE:

– decizii de impunere şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru anii fiscali anteriori  naşterii copilului (veniturile realizate în ultimele 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);

– certificat de atestare fiscală pe firmă;

– document din care să rezulte că obține venituri impozabile (declarație de venituri estimate pentru anul în curs și declarație pe proprie răspundere că va obține venituri pe toată perioada în care va beneficia de stimulent de inserție);

– document din care să rezulte perioada în care a beneficiat de concediu sarcină și lăuzie, dacă este cazul

 

 1. Acte necesare în situaţia în care se solicită modificare din indemnizaţie în stimulent sau din stimulent în indemnizaţie:

– Cerere tip; Descarcă

– documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile, certificat de căsătorie, certificat de naştere al copilului) – în original şi copie;

– livret de familie – în original şi copie;

– extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate);

– dosar cu șină.

  

Precizări privind perioada de minim o lună rezervată celuilalt părinte

– Dacă ambii părinţi au realizat stagiul de cotizare de 12 luni, în ultimii 2 ani înainte de a se naşte copilul, primul care solicită drepturile este obligat să rezerve cel puţin o lună pentru celălalt părinte;

– Celălalt părinte nu este obligat să solicite drepturile pentru perioada rezervată, dar, dacă nu doreşte să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului, are obligaţia legală să notifice, în scris, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Vaslui, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, că nu doreşte să solicite acest drept și perioada de plată va fi redusă cu o lună;

– În situația în care se solicită numai acordarea stimulentului de inserție sau acesta este solicitat cu cel puțin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, celălalt părinte nu mai este obligat să efectueze luna rezervată pentru concediu creștere copil;

– Dacă se naşte un alt copil, înainte ca cel pentru care se primesc drepturile să împlinească vârsta 1 an şi 11 luni,  perioada rezervată se poate amâna şi cumula cu perioada rezervată pentru următorul copil, părintele care beneficiază deja de drepturi urmând să rezerve cel puţin 2 luni pentru celălalt soţ, înainte de a împlinirea de către următorul copil a vârstei de 2 ani;

– Pentru a exista continuitate în plata pentru părintele care beneficiază deja de drepturi, în situaţia de mai sus, în care se naşte următorul copil, soţul aflat în concediul de creştere copil poate depune dosarul de solicitare a drepturilor pentru următorul copil, cu 60 de zile înainte de împlinirea de către primul copil a vârstei de  2 ani;

Important – În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, stimulentul de inserție se acordă pană la 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap (cu condiția ca în acest timp să se realizeze venituri supuse impozitului).

 

 1. Indemnizaţia / Ajutorul  pentru îngrijirea copilului cu vârsta 0-7 ani, în situaţia în care copilul şi/sau un părinte/persoana care are copilul în îngrijire sunt persoane cu handicap:

Cerere tip; Descarcă

– documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile, certificat de căsătorie, certificat de naştere copii) – în original şi copie;

– livret de familie – în original şi copie;

– certificatul de încadrare în grad de handicap pentru solicitant/persoana îndreptățită și/sau minorul pentru care se solicita dreptul;

– cerere de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, în perioada 0 – 7 ani, daca este cazul;

– decizia de suspendare a contractului de munca sau act adițional la contractul de munca, dacă este cazul;

– documente care dovedesc ca părinții nu sunt angajați ca asistent personal pentru minor, doar pentru handicap de grad 1 al copilului;

– adeverință venit titular – Administrația Finanțelor Publice;

– declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu realizează venituri și dacă se angajează anunță AJPIS Vaslui;

– alte acte, după caz.

About Post Author

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close