Anunț

Conform Ordonanței de urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, efectuarea de acțiuni și lucrări de interes local prevăzute la art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă.

De asemenea, pentru aceiași perioadă, se suspendă efectuarea de anchete sociale, pentru beneficiarii Legii nr. 277/2010 privind alocația de susținerea familiei și ai Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

În ceea ce privește beneficiile de asistență socială (alocația zilnică de hrană de care beneficiază copiii cu cerințe speciale, stimulente educaționale) care au drept condiție frecventarea cursurilor de învățământ de către copii sau tineri, acestea se acordă fără întrerupere.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close