Anunț privind distribuirea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde

Începând cu data de 23.11.2020, Direcția de Asistență Socială începe distribuirea tichetelelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, destinate persoanelor defavorizate, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 115/2020.

Tichetele se acordă din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate-POAD 2014-2020.

Beneficiarii tichetelor sociale pe suport electronic sunt:

– Persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, cu domiciliul în Negrești care beneficiază de indemnizație socială pentru pensionari (800 lei) sau alte drepturi stabilite prin legi cu caracter special, plătite prin Casa Județeană de Pensii Vaslui.

– Persoane/ familii fără adăpost, inclusiv persoanele/ familiile care au fost evacuate și familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, cu precădere cele monoparentale.

Fiecare beneficiar va primi un plic sigilat, care va conține: tichetul social pe suport electronic pentru mese calde, codul pin necesar activării cardului precum și lista unităților afiliate unde aceștia pot utiliza tichetul.

Valoarea nominală a unui tichet este de 180 de lei/lună, nefiind permise operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

Dorim să precizăm faptul că, în cazul în care destinatarii finali sunt internați în cămine pentru persoane vârstnice, aceștia nu pot benficia de tichete.

Distribuirea cardurilor se va realiza la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Păcii nr.1 pe baza actului de identitate în original.

Pentru informații suplimentare, inclusiv pentru a verifica dacă persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute mai sus se regăsesc în lista, puteți suna la tel 025457890.

About Post Author

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close