ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD IMEDIAT SUPERIOR A PERSONALULUI CONTRACTUAL

concurs promovare în grad

Direcția de Asistență Socială Negreşti, în baza art. 554 din O.U.G NR.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen de promovare în grad  imediat superior celui deținut pentru personalul contractul de execuție, cu respectarea prevederilor din H.G nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, astfel:

– un post contractual de inspector de specialitate grad.I, care prin transformare va  deveni inspector de specialitate grad IA, din cadrul Centrului  de Tineret.

– un post contractual de inspector de specialitate grad II, care prin transformare va deveni inspector de specialitate grad I, din cadrul Centrului de Tineret.

 

Condițiile de participare la examen, îndeplinite cumulativ, conform art.72 alin(2) din H.G. NR.1336/2022, sunt următoarele:

 • Să fi obținut calificativul ” foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale de cel puțin 2 ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate;
 • Să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul/treapta detinută;

Examenul se organizează la sediul Direcției de Asistență Socială Negrești, după cum urmează:

 • Dosarele de înscriere se depun în termen de 5 zile de la publicarea anunțului;
 • Selecția dosarelor va avea loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă va avea loc în data de 28.05.2024 ora 10:00 la sediul instituției;

Dosarul de înscriere la examen se depune la sediul instituției, și va cuprinde:

– cerere de înscriere la examen <<Descarcă>>

– adeverință eliberată de angajator din care să reiasă vechimea în gradul din care promovează;

– copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate

 

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri între orele 08:00 – 16:30 la Compartimentul resurse umane.

 

Bibliografia și tematica: inspector de specialitate grad I, care prin transformare va deveni grad IA.

 Bibliografia :

 1. Ordin 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 2. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011
 3. LEGE nr.16 din 2 aprilie 1996 – Legea Arhivelor Naţionale;
 4. Codul Administrativ;
 5. ORDIN pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spații și clădiri în care se organizează și funcționează servicii sociale din 20.01.2024:
 6. Legea 307/2006 – Legea privind apararea împotriva incendiilor;
 7. Legea 481/ 2004 – Legea privind Apararea civilă;
 8. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
 9. Hotararea de Guvern 1425 din 2006 privind Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii și sănătății în muncă nr. 319 din 2006;

  Tematica examenului de promovare :

 1. Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor ;
 2. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011
 3. LEGE nr.16 din 2 aprilie 1996 – Legea Arhivelor Naţionale, Capitolul III, Secțiunea I Evidența documentelor, Secțiunea a II-a Selecționarea documentelor
 4. Codul administrativ– Partea a III-a Administrația publică locală;
 5. ORDIN pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spații și clădiri în care se organizează și funcționează servicii sociale din 20.01.2024 – Capitolul II Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor,
 6. Legea 307/2006 – Legea privind apararea împotriva incendiilor, Capitolul IV, Secțiunea 1,2 – Constituirea serviciilor de urgență voluntare sau private;
 7. Legea 481/ 2004 – Legea privind Apararea civilă, Capitolul III – Drepturile și obligațiile cetățenilor;
 8. Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea în muncă, Capitolul III – Organizarea activităților de prevenire și protective;
 9. Hotararea de Guvern 1425 din 2006 privind Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității si sănătătii în muncă nr. 319 din 2006.

Bibliografia și tematica: inspector de specialitate grad II, care prin transformare va deveni inspector de specialitate grad I.

Bibliografia:

 

 1. Ordin 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 2. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiluluiactualizată 2023;
 3. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011
 4. Codul Administrativ;
 5. Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
 6. Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;
 7. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social;
 8. Cod privind practica asistentului social;

Tematica examenului de promovare:

 1. Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 2. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiluluiactualizată 2023
 3. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011
 4. Codul administrativ– Partea a III-a Administrația publică locală;
 5. Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
 6. Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind   întocmirea Planului individualizat de protective;
 7. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social;
 8. Cod privind practica asistentului social, CAPITOLUL III – Etapele actului profesional;

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close