În atenția persoanelor juridice!

Anunț

Persoanele juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care funcţionează pe raza oraşului Negreşti, care au nevoie de forţă de muncă şi doresc să contracteze ca zilieri persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, se pot adresa Direcţiei de Asistenţă Socială din oraşul Negreşti.

Această nouă activitate este disponibilă ca urmare a modificărilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat prin Legea 192/2018, scopul modificării fiind acela de a valorifica forţa de muncă locală. În baza acestor prevederi, DAS Negreşti va întocmi planul de activităţi sezoniere în funcţie de solicitările primite de la persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza unităţii administrativ-teritoriale.

Concret, persoanele juridice care au nevoie de forţă de muncă pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere vor transmite o cerere în scris la sediul instituţiei situat în oraşul Negreşti, str. Păcii, nr. 1 sau la adresa de e-mail negresti[at]vs.e-adm.ro, precizând activitatea pentru care au nevoie de zilieri, numărul de lucrători solicitaţi şi perioada de desfăşurare a activităţii respective. Termenul de depunere al acestor solicitări este data de 20 a lunii pentru luna următoare. Ordinea de satisfacere a cererilor va fi în funcţie de cerinţele acestora ţinând cont de aptitudinile persoanei apte de muncă.

Trebuie precizat faptul că, modificările legislative prevăd şi remunerarea zilierilor pentru activitatea desfăşurată. Remuneraţia, norma de lucru, precum şi alte obligaţii şi îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care prestează activitatea, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activiăţi cu caracter ocazional desfăşurat de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Legislaţia în vigoare specifică şi faptul că, în cazul în care un beneficiar refuză două oferte de activităţi sezoniere, acesta îşi pierde dreptul la ajutor social începând cu luna următoare constatării acestui caz. Respectivul cetăţean poate solicita din nou obţinerea ajutorului social doar după o perioadă de 12 luni.

La începutul lunii octombrie 2018 în evidenţele Direcţiei de Asistenţă Socială se aflau 116 de persoane, beneficiare de ajutor social, apte de muncă care au obligaţia de a presta acţiuni sau lucrări de interes local, însă numărul acestora poate varia. Precizăm că întâietate are efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii prevăzute în Legrea 416/2001 şi ulterior activităţile sezoniere.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close