Modificări importante privind indemnizația de creștere a copilului/stimulent de inserție

Anunț

Vă informăm că în Monitorul Oficial al României au fost publicate modificări importante privind indemnizația de creștere a copilului/stimulent de inserție. Aceste modificări sunt reglementate prin:

  1. Ordonanța de urgență nr. 26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și care se referă în esență la:
  • persoanele care realizează venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni sau 1 an în cazul copilului cu handicap, vor primi un stimulent de inserție majorat la 1500 lei față de 650 lei cât este în prezent. Stimulentul de 1500 lei se acorda până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
  • menținerea la nivelul de 650 lei a stimulentului de inserție pentru persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni (1 an în cazul copilului cu handicap), până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani (4 ani în cazul copilului cu dizabilități);
  • se introduce stimulentul de inserție de 650 pentru persoanele care se întorc la activitatea profesională în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani;
  • acordarea stimulentului de inserție părintelui care are în întreținere copii cu vârsta cuprinsă între 2(3) și 3(4) ani în cazul în care, după încetarea unui raport de muncă sau de serviciu, se reangajează, precum și în situația în care acesta beneficiază de concediile medicale prevăzute de OUG nr. 158/2005, cu excepția concediului de maternitate.

 

  1. Hotărârea nr. 536/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 și care se referă în esență la:

– Acordarea stimulentului de inserție după împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap nu mai este condiționată de realizarea de venituri cu cel puțin 60 de zile  înainte  de  împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

Pentru persoanele care solicită acordarea stimulentului de inserție după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, aceasta se acordă:

  • începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptățită realizează venituri, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată;
  • începând cu data depunerii cererii în cazul în care cererea este depusă peste termenul menționat mai sus.

– În situația în care beneficiarii stimulentului în cuantum de 1500 lei solicită concediul și indemnizația lunară după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni/1an, reluarea plății stimulentului de inserție se face la cuantumul de 650 lei;

– În cazul persoanelor care au finalizat concediul pentru creșterea copiilor și obțin venituri, stimulentul se acordă oricăruia dintre părinți care a efectuat cel puțin o lună de concediu pentru creșterea copilului;

În situația persoanelor care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se află în plata stimulentului de inserție (17.05.2021), iar copilul nu a împlinit vârsta de 6 luni, respectiv un an în cazul copilului cu handicap, majorarea cuantumului de la 650 lei la 1500 lei se face din oficiu.

 

În situația persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

– au beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copiilor și/sau de stimulent de inserție;

realizează venituri supuse impozitului din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2005 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

– copiii nu au împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități;

este necesară depunerea unei noi cereri în termen de 30 de zile lucrătoare de la data de 17.05.2021 la Primăria orașului Negrești – Direcția de Asistență Socială, pentru ca dreptul să fie acordat de la data de 17.05.2021.

Dacă cererea este depusă peste termenul menționat, dreptul la stimulentul de inserție se va acorda de la data depunerii cererii.

Au fost actualizate formulare pentru:

  • cererea pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/stimulentului de inserție;
  • adeverință tip – eliberată de către angajator;

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close