Servicii de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice!

Anunț

Serviciile se asigură fără plata contribuției persoanelor vârstnice care, evaluate potrivit grilei naționale de evaluare a nevoilor, se încadrează în una dintre următoarele situații:

a) nu au venituri și nici susținători legali;

b) sunt beneficiari ai ajutorului social acordat în baza Legii  416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, sau realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;

c) sunt persoane vârstnice așa cum sunt stabilite de actele normative în vigoare.

d) sunt persoane vârstnice pentru care prin certificatul de grad de handicap nu li s-a stabilit dreptul la asistent personal/indemnizație.

e) sunt persoane vârstnice care nu au încheiate contracte de întreținere, contracte de vânzare cumpărare cu uzufruct viager sau orice act juridic cu clauze de întreținere.

 

Ajutorul acordat pentru îndeplinirea activităților uzuale ale vieții zilnice privește două categorii de activități:

a) activități de bază ale vieții zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare;

b) activități instrumentale ale vieții zilnice, în principal: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în exterior și însoțire, activități de administrare și gestionare a bunurilor, acompaniere și socializare.

 

Cererea de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu se depune la sediul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ NEGREȘTI.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close