Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Produse Alimentare și Mese Calde Programul Național „Sprijin pentru România”

Informații Generale

Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Produse Alimentare și Mese Calde Programul Național „Sprijin pentru România”

 

 

Destinatarii finali ai programului sunt:

  1. Pensionarii ale căror venituri medii lunare sunt mai mici sau egale cu suma de 1.500 lei;
  2. Persoanele, copii și adulți, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri medii lunare proprii sunt mai mici sau egale cu suma de 1.500 lei;
  3. Familiile cu doi sau mai mulți copii, în întreținere, ale căror venituri medii lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  4. Familiile monoparentale ale căror venituri medii lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  1. Familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
  2. Persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Programul se va desfășura în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022.

➢ În perioada iunie 2022 – decembrie 2022 fiecare persoană eligibilă va beneficia de tichete sociale, pe suport electronic (card), pentru Produse Alimentare și Mese Calde. Alocarea tichetelor va fi făcută prin virarea în contul beneficiarului eligibil, la interval de doua luni a, sumei de 250 lei. Beneficiarii care nu vor fi eligibili pentru întreaga durată de desfășurare a programului vor primi – în funcție de perioada de eligibilitate – 750 lei, 500 lei sau 250 lei.

➢ Programul Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Produse Alimentare și Mese Calde se va desfășura în perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2022.

Suporturile electronice (cardurile) pentru tichete sociale vor fi emise si livrate, etapizat, începând cu data de 20 iunie 2022. Procesul de emitere si distribuție a cardurilor, pentru beneficiarii eligibili începând cu data de 1 iunie 2022, va fi finalizat în a doua decadă a lunii august. Beneficiarii deveniți eligibili în perioada 1 iulie 2022 – 31 decembrie 2022 vor primi cardurile și tichetele (alocațiile) pentru produse alimentare și mese calde în lunile următoare celei în care beneficiarul a devenit eligibil.

➢ Tichetele sociale (alocațiile pentru produse alimentare și mese calde) vor fi virate în contul beneficiarilor eligibili – după emiterea si livrarea suportului electronic (cardului) – începând cu ultima decadă a lunii iunie 2022 și până la finalul lunii februarie 2023.

➢ Sumele (tichetele) alocate vor putea fi utilizate in termen de 12 luni, de la data alocării pe card; Tichetele neutilizate in termen de 12 luni își vor pierde valabilitatea și nu vor putea fi re-alocate.

➢ Cardurile vor putea fi utilizate în magazine/ unități de alimentație afiliate de emitentul cardului și trebuie utilizate numai și numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de primă necesitate, și pentru preparate culinare/ mese calde.

➢ Cardurile pentru Tichete Sociale pentru Produse Alimentare și Mese Calde vor fi emise de emitenți autorizați de Ministerul Finanțelor și vor livrate beneficiarilor, de Compania Națională Poșta Româna S.A., în perioada 20 iunie 2022 – 28 februarie 2023.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close