Anunț promovare în grad profesional funcționar public

interviu

Având în vedere art. 618 alin. (22) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință că Direcția de Asistență Socială Negrești organizează examen de promovare în grad profesional, din funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Asistență Socială Comunitară, în data de 20.04.2023.

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b) să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Examenul de promovare pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, va avea loc în data de 20.04.2023, ora 10:00, la Direcția de Asistență Socială Negrești.

Dosarele pentru examenul de promovare se depun la sediul DAS la Compartimentul resurse umane, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.

Data de desfășurare a interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

 Cerere înscriere la concurs <<Descarcă>>

 

Bibliografia și tematica

  1. Constituția României, republicată;
  2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  5. Legea 292/2011 Legea asistenței sociale
  6. Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  7. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
  8. Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

 

Bibliografia va fi studiată integral

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close